Η φιλοσοφία μας στηρίζεται στο να κάνουμε το οτιδήποτε δυνατό για να βγάλουμε και την πιο δύσκολη βρωμιά.