+ Καθαρισμός δερμάτινων

Τα δερμάτινα καθαρίζονται και βάφονται από ειδικούς του είδους, σε εργαστήριο με εξειδικευμένο εξοπλισμό που διασφαλίζει άριστο αποτέλεσμα. Οι ιδιαιτερότητες στα δερμάτινα είναι πάρα πολλές και ο καθαρισμός τους δεν είναι απλή υπόθεση.Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας δεν καθαρίζουν ή βάφουν τα δερμάτινα, αλλά τα συντηρούν. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κομμάτι έχει διαφορετική αντιμετώπιση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του, που συχνά απαιτούν εκτός από γνώση και υπομονή, γιατί ένα πιθανό λάθος σε ένα δερμάτινο είναι συνήθως ανεπανόρθωτο. Η εμπειρία των συνεργατών μας διασφαλίζει εγγυημένα εκπληκτικά αποτελέσματα και εγγυάται ότι τα δερμάτινα σας θα γίνουν πραγματικά σαν καινούρια.